Z OSTATNIEJ CHWILI !!!
Znamy już wyniki naboru w ramach projektu "Zaproś nas do siebie"!!! Uplasowaliśmy się naaaaa....(tutaj miejsce na werble)...PIERWSZYM MIEJSCU z najwyższą punktacją spośród 71 domów kultury z całej Polski, które wzięły udział w naborze do tego programu. Jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi:)

W dniach 23 lutego - 15 marca 2017 był prowadzony nabór w ramach projektu „Zaproś nas do siebie!”. Do programu zgłosiło się 71 ośrodków, 9 z nich zostało wykluczonych ze względów formalnych. 62 wnioski  zostały poddane ocenie merytorycznej, do udziału w programie wyłoniliśmy 20 ośrodków – lista rankingowa znajduje się w załączniku.

Kryteria oceny merytorycznej: komisja oceniająca, zgodnie z regulaminem, kierowała się następującymi kryteriami, kwalifikując do udziału w Projekcie:

  • cel/motywacja do udziału w projekcie,
  • opis instytucji Partnera,
  • diagnoza zasobów lokalnych, 
  • profil Koordynatora.

Kryteria oceny formalnej: projekt „Zaproś nas do siebie” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

http://nck.pl/zapros-nas-do-siebie-2017

 

Publikacje

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
835702