Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie był partnerem Stowarzyszenia Eko - Inicjatywa w projekcie Porządne Pomorze pt: Kampania informacyjno - edukacyjna: „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”, którego głównym celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie gospodarki odpadami, minimalizacji powstawiania odpadów, segregacji odpadów i minimalizacji ilości odpadów wytwarzanych u źródła. W ramach projektu partnerskiego GOK zorganizował w świetlicach dla dzieci i młodzieży autorskie warsztaty ekologiczne pod hasłem „Ekologiczne Wędrówki Doliną Dolnej Wisły” z okazji światowego dnia Ziemi, poprowadzone przez instruktorów GOK.  Ośrodek Kultury w ramach zrealizowanego projektu otrzymał dofinansowanie rzeczowe w wysokości 3.000,00 zł w formie gier, gadżetów, przyborów animacyjnych, które stanowią wyposażenie świetlic.

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
823222