„OPOWIEŚĆ O TADEUSZU TOLLIKU” CZYLI O TYM JAK GOK PRZEKROCZYŁ WSKAŹNIKI

„OPOWIEŚĆ O TADEUSZU TOLLIKU” CZYLI O TYM JAK GOK PRZEKROCZYŁ WSKAŹNIKI

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa kultury. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski, a sam program realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie jako beneficjent tego programu według założeń zawartych we wniosku miał przeprowadzić warsztaty w 30 miejscach dla 900 osób. Założone wskaźniki zostały przekroczone w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dotarliśmy do 34 instytucji, w których przeprowadziliśmy 90 warsztatów, a łącznie wzięło w nich udział 1904 osób. „Opowieść o Tadeuszu Tolliku” to historia lokalnego bohatera plebiscytowego, którego zaangażowanie na rzecz odzyskania polskości było nieocenione. Opowieść ta wpisuje się bardzo mocno w historię wsi Janowo, w której żył i działał Tadeusz Tollik, a wykorzystanie skrzynki Kamishibai jest doskonałym narzędzie przekazania tej lokalnej historii szerszemu gronu odbiorców. Oprócz Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w przeprowadzanie warsztatów zaangażowani byli partnerzy tj. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie oraz Szkoła Podstawowa w Janowie. Historia Przewodniczącego Komisji Plebiscytowej trafiła zarówno do uczniów szkół podstawowych, bibliotek, placówek terapeutycznych, świetlic kulturalno-oświatowych z terenu Miasta i Gminy Kwidzyn oraz Gminy Gniew. W ramach programu 30 instytucji otrzymało skrzynkę Kamishibai wraz z „Opowieścią o Tadeuszu Tolliku” na własność dzięki czemu historia bohatera z janowskiej ziemi będzie mogła być co jakiś czas opowiadana na nowo.

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
850768